Už vás nebaví sledovat všechny legislativní požadavky a neustálé změny? Postaráme se o všechny vaše povinnosti v oblasti výkaznictví a vy se můžete v klidu soustředit na podstatu vašeho podnikání. Navíc získáte soubor finančních a manažerských výkazů poskytujících hlubší a přehlednější pohled na váš finanční stav. Děláme svět výkaznictví jednodušším.

Výkaznictví

Výkaznictví

Každá finanční instituce podléhající regulaci ČNB musí předložit ČNB soubor povinných zpráv prostřednictvím předem definovaných standardů komunikačního rozhraní.

Veškeré požadavky na regulační výkaznictví ČNB můžete splnit použitím našeho produktu STAR Reporting Suite. STAR je primárně určen k práci s daty jednotlivých výkazů, která mohou být automaticky importována z modulu SDI nebo obdobného systému, případně zadána manuálně. Systém STAR umožňuje především:

  • definice struktury výkazu (šablony),
  • naplnění výkazu ručně nebo daty z bankovního systému,
  • kompletní provedení jedné a více výkazových kontrol dle metodiky ČNB,
  • zpracování a kontrola duplicit u dynamických výkazů,
  • odeslání výkazů a zpráv do ČNB,
  • přijímání zpráv z ČNB a jejich přiřazování k příslušným výkazům,
  • správu korespondence s ČNB včetně archivace,
  • prohlížení a export metodiky ČNB pomocí integrované prohlížečky metodiky MET-View.
Příprava reportovacích dat

Příprava reportovacích dat

Jsou pro vás příprava a výpočet dat časově náročné? Máte problémy se shromažďováním, konsolidací a výpočtem dat?

Pomůžeme vám s automatickým výpočtem údajů pro jednotlivé výpisy národní banky s naším modulem SDI. SDI má vlastní řídicí mapovací databázi s metodickými informacemi ČNB, která určuje způsob výpočtu dat ve výkazech a která se automaticky aktualizuje údaji poskytovanými z dané metodiky. SDI je také možné použít k automatizaci výkaznictví mimo regulatorní oblast ČNB, jako např. výkaznictví pro management banky, nebo výkazů pro mateřskou zahraniční společnost.

Úvěrové výkaznictví

Úvěrové výkaznictví

Vztahuje se na vás oznamovací povinnost vašeho úvěrového portfolia Centrálnímu registru úvěrů ČNB?

Náš produkt BLUE umožňuje kompletní práci s aplikací Centrálního registru úvěrů ČNB, a to jak povinné výkaznictví ČNB, tak i provádění on-line dotazů do tohoto registru. Jeho úkolem je z datové základny vyhotovit vstupní soubory ve formátu XML pro aplikaci CRÚ ČNB a následně zpracovat výstupní data z aplikace CRÚ ČNB.

Výkaznictví cenných papírů

Výkaznictví cenných papírů

Poskytujete investiční služby ve všech členských státech evropského hospodářského prostoru? Pokud ano, pak musíte splnit legislativní požadavky (MiFID).

Se všemi požadavky na regulatorní výkaznictví si poradíte s naším produktem TAURUS. Prostřednictvím standardizovaného rozhraní získává TAURUS data z jakéhokoliv obchodního systému pro obchodování s cennými papíry a následně je ukládá do předepsaných výkazů a předkládá vůči ČNB.

Deposits’ Insurance

Pojištění vkladů

Vklady jsou běžnou součástí bankovních produktů. Povinnosti týkající se komunikace v rámci výplaty pojištění vkladů lze pokrýt nejnovější částí naší sady nástrojů pro reporting.

Produkt PERSEUS slouží k zajištění zasílání údajů pro výplatu pojištěných vkladů v zákonném termínu a komunikaci se systémem Povynal provozovaným na FPV. Zajišťuje především založení databáze, kontrolu, zasílání a příjem dat od vyplácené banky, evidenci reklamací a různé formy zobrazení dat včetně tiskových sestav.

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Finshape Czechia s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
info_cz@finshape.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Košice

Finshape Slovakia s.r.o.

Vojvodská 14, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Prešov

Finshape Slovakia s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu