Oznamovanie protiprávnej činnosti (whistleblowing)

Účelom tejto stránky je informovať o oznamovacom systéme vo Finshape Slovakia s.r.o. (ďalej len Finshape), ktorý je určený zamestnancom spoločnosti Finshape a ďalším fyzickým osobám podľa zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Prostredníctvom tohto systému je možné oznámiť podozrenie na neetické, podvodné alebo protispoločenské konanie v súlade s politikou Whistleblowing. Podozrenie bude dôkladne preverené a o výsledku bude oznamovateľ informovaný. Ďakujeme.

Ako oznámenie podať

Oznámenie je možné podať osobne v priestoroch Finshape na schôdzke s príslušnou osobou, písomne osobným odovzdaním na recepcii alebo zaslaním poštou. V prípade osobného odovzdania alebo poštou podajte oznámenie v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ – OZNAMOVATEĽ.

Príslušná osoba vo Finshape

Monika Gmitterová, tel. č. +421 910 660 766

Adresa na podanie

Finshape Slovakia s.r.o, k rukám príslušnej osoby
Jána Pavla II, 14295/1, 080 01 Prešov
Oznámenie môžete podať aj e-mailom na adresu: fsk_whistleblowing@finshape.com a telefonicky na vyššie uvedené tel. číslo.

Ako správne podať oznámenie?

  • Vždy posielajte pravdivé informácie.
  • Buďte, čo najviac konkrétny – podrobne popíšte situáciu a osoby, ktorých sa to týka a napíšte, čo najviac detailov.
  • Budeme radi, keď s nami zostanete v kontakte či už zostanete v anonymite alebo uvediete svoje meno. Z anonymity môžete kedykoľvek vystúpiť. Pravdepodobne sa Vás spýtame na viac informácií a budeme Vás tiež informovať o stave Vášho oznámenia.
Domů

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Finshape Czechia s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
info_cz@finshape.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Košice

Finshape Slovakia s.r.o.

Vojvodská 14, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Prešov

Finshape Slovakia s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu